Rada Ambasadorów

Rada Ambasadorów została powołana przez Bertusa Servaas. Jest naczelnym organem promocji marki JoinBertus. Jej głównym celem jest decydowanie o kierunku realizacji projektu JoinBertus. Pośród zadań członków Rady Ambasadorów znajdują się m.in.:

  • Rozwój i kreowanie strategii oraz koncepcji programu
  • Wskazywanie celów projektu
  • Budowanie strategicznych aliansów
  • Szeroka promocja idei programu
  • Ustanawianie wyróżnień i wręczanie nagród interdyscyplinarnych (Sport&Biznes&Eko)
  • Edukacja w zakresie międzywydziałowym i futurologicznym (Sport&Biznes&Eko)
  • Nominowanie Ambasadorów Projektu JoinBertus 

 


Członkowie Rady Ambasadorów

Bertus Servaas

VIVE Group

Twórca i właściciel VIVE Group. Prezes Zarządu VIVE Textile Recycling. Biznesmen, wizjoner.

Robert Krool

Prezes Fundacji LifeSkills

Założyciel SPM, Prezes zarządu, mediator i mentor Fundator, Prezes Zarządu Fundacji LifeSkills.

Agnieszka Servaas

VIVE Group

Prezes zarządu VIVE Management i współ­twórca VIVE Group. Pasjonatka psychologii.

Grzegorz Turniak

Mówca, mentor

Inspirujący mówca, mentor. Wykładowca na studiach SGH, UW, PW i MBA na ALK.

Wojciech Herra

WH Performance Consulting

Założyciel i właściciel firmy WH Performance Consulting.

Bertus Servaas

Twórca i założyciel VIVE Group. Biznesmen, pochodzący z miejscowości Zaanstad w Holandii, na stałe mieszkający w Polsce, ekonomista, od 28 lat budujący Grupę VIVE, w tym spółkę VIVE Textile Recycling, która jest liderem branży recyklingu tek­styliów w Polsce i Europie. Ponadto Bertus wdrożył innowacyjne rozwiązania, takie jak linia sterowania głosowego procesem sortowania, technologia Fibersort oraz produkcja paliwa alternatywnego z tek­styliów. Dodatkowo w ramach spółki VIVE Innovation pracuje nad nowymi technolo­giami i metodami przetwarzania tekstyliów, w tym również produkcji kompozytu tekstylnego VIVE Texcellence. Jest autorem i przewodniczącym Rady Ambasadorów Programu JoinBertus – Sport & Business.

Jego wizjonerskie podejście do zarządzania przekłada się na powstawanie nowych podmiotów w różnych branżach, skupionych wokół tekstyliów. Bertus, to filantrop wspierający rozwój Kielc oraz inicjatyw sporto­wych i edukacyjnych, takich jak Liceum LifeSkills nr 1 w Warszawie. Jest prezesem odnoszącego światowe sukcesy Klubu Sportowego VIVE Kielce oraz pomysłodawcą Fundacji VIVE Serce Dzieciom. Za działalność charytatywną został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta). Wskazany przez Forbes na 13. miejscu w gronie najbardziej wpływowych ludzi sportu. Ojciec 4 dzieci, mąż i przedsiębiorca, wrażliwy na drugiego człowieka. 

Robert Krool

Prezes zarządu Fundacji LifeSkills – Instytutu Międzypokoleniowego, współtwórca innowa­cyjnego Liceum LifeSkills nr 1 w Warszawie. Mediator i mentor, specjalista ds. inwestycji i projektów międzypokoleniowych, rodzin­nych. W 30-letnim dorobku edukacyjnym oraz biznesowym poprowadził przeszło 10 tys. godzin sesji mentorskich i mediacyjnych, uczestniczył w decyzjach o wartości przekra­czającej 5,5 mld złotych, zrealizował przeszło 2 tys. analiz wyróżników osobistych, reżyserował ponad 50 projektów międzypokoleniowych, sukcesyjnych oraz restrukturyzacyjnych w kra­ju i zagranicą. Łączy rolę pedagoga i przedsię­biorcy. W jego seminariach oraz warsztatach wzięło udział ponad 600 tys. decydentów. Robert był jednym z nielicznych biegłych sądowych w kraju w dziedzinie restrukturyzacji i oceny ryzyka biznesowego. Sklasyfikowany przez media na 7. miejscu w rankingu najbardziej wpływowych doradców biznesu w Polsce. Członek-założyciel i prezes zarządu Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, skupiających polskie, wybitne postaci sceniczne. Autor 8 książek. Współtwórca oraz wiodący animator kategorii scenicznej Mentoring Theater. W drugiej połowie lat 90-tych ubiegłego wieku, stworzył pierwsze w Polsce Family Office, stał się prekursorem projektów międzypokoleniowych nad Wisłą. Stworzone przez niego wespół z dr n. med. Jarosławem Sikorą środowisko LifeSkills, wspiera inicjatywy społeczne i biznesowe młodych ludzi, budując z nimi projekty badawcze i spółki komercyjne, zwane potocznie startupami. Laureat wyróżnienia Master Mentor 2017 magazynu Businessman.pl.

Agnieszka Servaas

Jej domeną jest zarzą­dzanie zmianą, implementacja nowych modeli biznesowych oraz wspieranie rozwoju liderów w duchu przywództwa opartego o wartości.

Od lat holistycznie wspiera kobiety w środowi­sku biznesowym, ale nie tylko. Poprzez udział w projekcie JoinBertus pragnie pokazać jak wiele ciekawych doświadczeń oraz warto­ści mogą wnieść kobiety do „zamkniętego”, męskiego świata sportu. Jest inicjatorką niefor­malnej grupy „Kobiety VIVE”, skupionej wokół rozwoju kapitału intelektualnego kobiet-me­nedżerek Grupy VIVE.

Inicjatorka nurtu Textile Upcycling jako formy przetwarzania wtórnego odpadów tekstyl­nych, w wyniku którego powstają produk­ty o wartości wyżej niż przetwarzane surowce. Filantrop, zaangażowana w inicjatywy wspierające rozwój dzieci i młodzieży oraz pomoc finansową dla niezwykłych talentów. Jest członkiem Koalicji Liderzy Pro Bono oraz Rady Programowo-Naukowej Fundacji LifeSkills w Warszawie. Aktywnie wspiera Fundację VIVE Serce Dzieciom i Małą Ligę Piłki Ręcznej. Odznaczona Kapeluszem Filantropa i Srebrną Odznaką Związku Piłki Ręcznej. Wyróżniona w rankingu 50 najbardziej wpływowych kobiet w Polsce magazynu Home&Market.

Prywatnie pasjonatka psychologii, rozwoju osobistego oraz drugiego człowieka, który nieustannie ją inspiruje. Wraż­liwa kobieta pełna energii i kreatywności uwielbiająca podróże pozwalające odkrywać nowe kultury. Oddana fanka piłki ręcznej. Najważniejsze wartości na których buduje realizację ambitnych celów to przede wszystkim rodzina, jako fundament działania, a także budowanie relacji międzyludzkich i stały rozwój pracowników.

Grzegorz Turniak

Niestrudzony orędow­nik i pasjonat idei networkingu. Mingling maven – poprowadził ponad 2000 sesji networkingowych dla przeszło 150.000 uczestników. W lutym 2006 wprowadził z Agatą Dynoch i rozwijał do 2013 na rynku krajowym firmę BNI Polska. 

Obecnie jest prezesem spółki szkolenio­wo-doradczej Akademia Rekomendacji. Prowadzi Networking Concierge Club, Sesje Pozytywnych Relacji na eventach, certyfikowany program „Master of Networking”. Został wybrany jednym z „10 Topowych Głosów Polskiego Linkedin 2018”. Razem z Agatą Dynoch prowadzi programy rozwojowe #LinkedinOnBoarding, #EmployeeAdvocacy. 

Poprzednio: Prezes Jobpilot Polska; HR Sector Sales Manager – SAP Polska; Managing Director – Neumann Management Institute; Dyrektor Polskiej Międzynarodowej Szkoły Zarządzania. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Certyfikowany konsultant OD (OD Institute Ohio). Nauczyciel przedsiębiorczości (Babson College). Certyfikowany coach ICC (International Coaching Community). Członek założyciel PSZK w 1994, a a latach 2003-2004 członek Zarządu PSZK. Założy­ciel i od 2006 Prezes, do 2019 członek Zarządu Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. 

Jest autorem książki „Nigdy nie stój sam” oraz współautorem: “Alchemia Kariery” (z J. Santorskim), “Profesjonalny networking. Kontakty, które procentują” z R.Wendtem), “Praktyczny poradnik networ­kingu” (z W. Antosiewiczem), „Zanurz się w błękitnym oceanie. Jak networking wspiera rozwój firm” ( z K.Rumianowskim) i „Nigdy nie stój sama „ (z Agatą Dynoch).

Wojciech Herra

Jeden z najbardziej inspirujących mówców w Polsce. Człowiek o wielu twarzach. Z jednej strony niezależny konsultant specja­lizujący się w projektach ukierunkowanych na zwiększanie efektywności sprzedaży. Założyciel i właściciel firmy WH Performan­ce Consulting, gdzie pracuje bezpośrednio z zarządami, właścicielami i menedżerami zarówno lokalnych firm jak i międzynaro­dowych koncernów projektując i wdrażać strategie ukierunkowane na pozyskanie nowych i rozwój relacji z istniejącymi Klientami. Pasjonat futurologii i psychologii konsumenta. Nieustannie z pasją i zaanga­żowaniem analizuje zmiany technologiczne i pokoleniowe, poszukując odpowiedzi na pytanie jak w ich obliczu będą wyglądały relacje marek, produktów i usług z Klienta­mi przyszłości.

Z drugiej strony patron Instytutu Psychologii Sportu. Ewangelista wpływu głowy na wyniki w sporcie. Redaktor naczelny magazynu Psychologia Sportu. Coach mentalny wielu zawodników sportów zespołowych i indywidualnych. Misją życiową Wojtka jest pomaganie ludziom i organizacjom osiągać więcej i tym dąże­niem do kolejnych sukcesów inspiruje i zaraża podczas szkoleń, kongresów czy indywidualnych konsultacji.

Prowadząc wystąpienia w niezwykły sposób Wojtek pokazuje przenikanie się zasad rządzących światem sportu i biznesu. Hasło “„Przenosimy to co najlepsze, ze sportu do biznesu, z biznesu do sportu” jest nie tylko modnym „claimem reklamowym”, ale przede wszystkim główną osią komunikacji podczas wystąpień. Wiele lat poświęconych zgłębianiu zasad mistrzostwa, czyli poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie co odróż­nia najlepszych od bardzo dobrych sprawia, że wystąpienia Wojtka są nie tylko inspirującymi wydarzeniami, ale przede wszystkim przepełnionymi praktycznymi narzędziami sesjami rozwojowymi. Jeśli dodamy do tego niezwykłe poczucie humoru i łatwość nawiązywania kontaktu z publicznością liczącą zarówno kilkanaście jak i kilka tysięcy osób to zaproszenie Wojtka na kick-off meeting, kongres, czy konferencję jest decyzją pozbawioną ryzyka.

Jest już z nami

119+

Partnerów

Klub otrzymał ponad

2999534

dzięki Wam